EBA/ESA Convention 2022

EBA/ESA Convention 2022

V dňoch od 17. – 19. Júna 2022 sa uskutočnila európska výstava bonsajov. Po dvoch rokoch pandémie sa konečne mohli bonsajisti z celej Európy stretnúť na pravidelnom podujatí. Tento rok sa výstava konala v meste Augsburg, Nemecko. Výstava zastrešovala Nemecku národnú výstavu a výstavu Európskej Bonsajovej Asociácie pod jednou strechou. Akcia sa uskutočnila v krásnom kongresovom centre, v príjemnom prostedí v centrálnom parku mesta. Súčasťou výstavy boli dema rôznych bonsajistov z celého sveta, najmä velkej skupiny bonsajistov z Japonska na čele s 2. generáciou rodiny Suzuki pána Hiroaki Suzuki. Celý program si môžete pozrieť na webe EBA.

Na výstave sa zúčastnili skoro všetky krajiny patriace pod EBA od ibérskeho poloostrova až po pobaltsko. Tento rok vedenie EBA akceptovalo prihlášku Cyprusu a táto krajina sa stáva už 20. v poradí členom asociácie.

Taktiež prebiehal už 26. ročník súťaže talentov v tvarovaní bonsajov. Tento rok súťažilo 11 krajín, na ktorej nás zastupoval Lukáš Jančina ako víťaz Národnej súťaže v Trebišove 2019. Lukáš Jančina zaznamenal veľký úspech v podobe druhého miesta. Týmto mu gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Slovenska.

Za fotoreport veľmi ďakujeme Rasťovi Moravčíkovi a Jánovi Stanovskému.

eba-2022

eba-2022-js


EBA/ESA Convention 2022 – Talenty

EBA/ESA Convention 2022 – Talenty

V dňoch od 17. – 19. Júna 2022 sa uskutočnila európska výstava bonsajov, ktorá sa konala v meste Augsburg, Nemecko. Na 26. ročníku súťaže nový talent nás zastupoval Lukáš Jančina, ktorý vyhral národnu súťaž na výstave v Trebišove 2019. Pre pandemickú situáciu mohol reprezentovať Slovensko až tento rok v Nemecku.

Z celkových 11 krajín sa umiestnil na 2. mieste. Je to vôbec prvý krát, kedy sa Slovensko umiestnilo na stupni víťazov v európskej konkurencii na súťaži NTC.

Dúfame, že to bude začiatok úspešného ťaženia našich nových talentov. Nabudúci rok nás bude zastupovať Ján Peteraj, ktorý vyhral súťaž nový talent tento rok na Národnej výstave na Bratislavskom hrade. GRATULUJEME


EBC 2018 v Arco – Výsledky

Európska výstava bonsajov v talianskom Arco skončila a máme tu pre Vás pripravené zhrnutie.

Súťaž talentov:

 1. Holandsko – Michal Mokrý
 2. Slovinsko – Aleš Zavodnik
 3. Taliansko – Filippo Mazzoni

EBA udelila ocenenia týmto stromom:

 • Fagus crenata, Mario Madez
 • Pinus mugo, Stemberger Mauro
 • Olea sylvestris, Nunes Jose
 • Shohin display – Cotoneaster + Ulmus, Wijman Bruno

Súťaž Arco contest vyhral Mauro Stemberger z Talianska.

Výhercom gratulujeme a zároveň sa tešíme na výstavu vo francúzskom Albi.

EBC 2018 v Arco – Program a reprezentácia

Od 4. do 6. mája 2018 sa uskutoční Európska bonsajová výstava (EBC – European Bonsai Convention). Zabezpečuje ju Talianska bonsajová asociácia (UBI – Unione Bonsaisti Italiani) a koná sa v Arco. Program aj cenník sa nachádza na web stránke klubu v Arco.

Každú krajinu môžu reprezentovať:

 1. 2 bonsaje (ak sa niektoré krajiny nezúčastnia, počet môže byť navýšený)
 2. súťažiaci v kategórii nových talentov (NTC – New Talent Contest)
 3. súťažiaci v kategórii profesionálov (Arco contest)
 4. delegát a rozhodca v NTC

Prezídium v zmysle stanov určilo reprezentantov v jednotlivých kategóriách nasledovne.

1. Bonsaje

Prezident SBA oslovil v prvom kole majiteľov ocenených stromov. Záujem s možnosťou dovozu stromu prejavili traja členovia. Prezídium následne vybralo tieto 2 stromy:

 1. Július Kolesár – Hrab obyčajný (6 za, 1 sa zdržal)
 2. Vladimír Kriško – Hrab kórejský (5 za, 1 sa zdržal, 1 hlasoval za iný strom)

2. Súťažiaci nových talentov

Reprezentovať bude výherca súťaže talentov z roku 2017 – Pavol Labun.

3. Súťažiaci v kategórii profesionálov

Tak ako v roku 2015, aj budúci rok sa koná súťaž profesionálov organizovaná klubom v Arco. Pred dvomi rokmi nás úspešne reprezentoval Milan Roskoš s Cyrilom Tatranským. Členovia prezídia v prvom kole navrhli bonsajistov, ktorí môžu patrične reprezentovať Slovensko. Navrhnutí boli René Lempeľ, Milan Roskoš a Juraj Szabó. Milan Roskoš sa nezúčastní výstavy.

Prezídium vybralo ako reprezentanta Juraja Szabóa (6 za, 1 sa zdržal).

4. Delegát a rozhodca

Prezídium vybralo zo svojich radov Vladimíra Kriška. Zároven ho určilo aj za porotcu (1 sa zdržal).