Seriál Jána Zágoršeka 6 – Krajinné suiseki – skalné okno, tunel

Kameň s dierou je v podstate zriedkavý jav, ale práve preto si na ňom môžeme uvedomiť, že existuje aj niečo silnejšie než je samotná skala, a to je tá (mnou obdivovaná) sila prírody a času.

Do tejto kategórie bohato štruktúrovaných krajinných suiseki v štýle skalné okno, brána do kameňa, tunel, hora s jaskyňou, som zaradil aj štýly morské oko, skalný previs a podobné dramatické prírodné scenérie (navyše kamene s rovnakou štruktúrou tvoria základňu aj pre štýl abstraktný tvar a objektové suiseki).

U skalného previsu, čiže útočiska pred dažďom by som, ako u jedného z mála štýlov, toleroval – v intenciách čínskej štylistiky – pridanie figúrok (s cieľom dosiahnuť ilúziu veľkej skaly v pomere k človeku), ktoré ináč v našich podmienkach pôsobia skôr úsmevne. A ešte: ak má ísť o to, čo najviac útočisko pred dažďom zreálniť, mala by byť daiza pretiahnutá aj popod celý previs /obr. 8/ a nie len obopínať základňu kameňa /obr. 9/.