Seriál Jána Zágoršeka 5 – Krajinné suiseki – stolová hora, terasy

Kamene, ktoré nemajú zjavné vrcholy, ale naopak, sú význačné plošinami, možno aranžovať v štýle stolová hora, náhorná plošina, terasy, schody, stupne, pieskovcová lavica, pláž či nízka pobrežná oblasť. Ideálne je, ak aj v tomto prípade má kameň úpätie, t. j. pozvoľné stúpanie svahu (aby ho bolo možné odlíšiť od štýlov ostrov či strmé morské útesy). Ako u všetkých štýlov, aj v tomto prípade nestačí prezentovať iba jednoduchú plošinu; rozhodujúce pre posúdenie je celkový sugestívny vplyv suiseki ako harmonicky pôsobiacej prírodnej scenérie. Bohatosť pocitov sa ešte zvýši ak suiseki je kombináciou viacerých štýlov, napr. terasovitá hora s vysokohorskou riavou.

Takéto suiseki sa prezentujú na nízkej, jednoduchej daize alebo v suibane so substrátom. Zrnitosť substrátu pritom musí byť pritom úmerná veľkosti kameňa (priemer jedného zrna k priemeru kameňa sa odporúča 1:100).