Seriál Jána Zágoršeka 4 – Krajinné suiseki – sneh, vodopád

Ide v podstate o využitie inofarebných častí na kameni v štýle hora alebo pohorie (keby kameň nemal takýto tvar, išlo by o suiseki s kresbou). Najčastejšie sa uplatňujú biele, svetlé plochy na tmavom podklade kameňa, pričom sa hľadá optimálne pripodobenie prírodným podmienkam. Ak je biela časť na vrcholcoch, evokuje sneh a ľad, ak ide o biely pás, možno ho aranžovať ako vodopád (ale musí byť kolmý!), ak ide o šikmé alebo zvlnené časti, prezentujú sa zväčša ako ľadovec, rieka, potôčik či chodník.

Estetická hodnota štýlu vodopád sa zvyšuje, ak je plasticky zvýraznený. Niekedy je však zvýraznený iba plasticky, teda nie farebne – vtedy sa suiseki zaraďuje do podkategórie vyschnutý vodopád či vyschnutá horská riava.

Aranžmán v suibane/dóbane umožňuje viacero, aj netradičných, kreácií, napr. s vodou alebo so znázornením odtekajúceho vodopádu v substráte.