Pár pohľadov na Národnú výstavu v Prešove

Deň pred  Národnou výstavou sa Prešovom prehnala silná búrka. Vjazd do Prešova lemovali pokrútené bilboardy. Žeby pokračovala trnavská tradícia dramatických začiatkov národných výstav? No René Lempeľ a jeho pomocníci, stihli pred ľadovcom bonsaje ochrániť.

Napokon vyšlo slnko a dažďom vyumývané nádvorie múzea bolo hneď veselšie.

Bonsaje prezentované bez stolíkov boli umiestnené na nádvorí.

Nádvoriu dominovala stará studňa

Bonsaje a návštevníci výstavy

Pohľad do interiérovej expozície

Bonsaje oproti expozícii suiseki

Veľké bonsaje striedali malé šohiny

Pohľad do chodbičky s bonsajmi

Jeden z ocenených bonsajov

Juraj Szabo so synom a s manželkou. Patrí mu veľká vďaka, pretože k realizácii výstavy prispel snáď najväčšou mierou.

Pohľad do miestnosti s expozíciou suiseki

Dominoval v nej veľký obraz a pod ním suiseki Cyrila Tatranského z Medžugoria

Mini a maxi

Výstavu bonsajov sprevádzali fotografie z japonských záhrad a bonsajových centier Aleny a Vladimíra Ondejčíkových

Bonsaje pri vstupe do expozície

Cyril Tatranský doplnil svoje bonsaje výraznými japonskými gejšami

Peter Vitéz a Erik Križovenský

Juraj Szabo a Marián Pekarík

Jeden z pekných javorov pred starou kovanou bránou

Krajinka saikei

Stretnutie prezídia SBA. Na stretnutí chýbal člen prezídia Milan Roskoš, napriek tomu, že sa konalo v jeho rodnom kraji. Dlhý nedeľný spánok je vraj veľmi zdravý.

Prezídium vyzvalo do diskusie i členov SBA. O diskusii vás budeme viac informovať v oficiálnej správe. K hlavným témam patrila diskusia o internetovej výstave na počesť Tibora Opáta, budúca národná výstava SBA, ktorú sa podujal zorganizovať Ivan Štefanovič vo Svätom Júre pri Bratislave koncom mája 2010.

Na tejto národnej výstave sa bude konať i zjazd SBA, na ktorom sa zvolí nový prezident SBA a ten si vyberie i svoje nové prezídium. Členovia SBA môžu podať svoje návrhy prezídiu, prípadne i sami kandidovať na funkciu prezidenta SBA.

V múzeu okrem bonsajov a suiseki sa dalo vidieť i veľa ďalších zaujímavostí. Napríklad zaujímavú výstavu vláčkov. Vonku na námestí Prešova sa stále niečo dialo: stretnutie automobilových veteránov, prehliadka dychových súborov a mažoretiek či veľká mariánska púť.

Na stĺpe pred vchodom do múzea nad tým všetkým sedel smutný Kristus…

V Prezidentskej pivárni sa čapovalo pivo priamo z tankov a vedľa v cukrárni Viktória strávili niektorí bonsajisti (najmä z Bratislavy) aspoň toľko času, čo na výstave. Napríklad pán Husák si zašiel na koláčik 4 x za deň.

Toľko bonsajistický bulvár.

Dovidenia na ďalšej národnej výstave SBA v Svätom Júre.

 
Text a foto: Alena Ondejčíková