Západné Slovensko

Na západnom Slovensku sa nachádzajú tieto kluby:

Okrem toho sa tam nachádzajú tieto centrá: