Klub kaktusárov, Spišská Nová Ves

Už v roku 1986 usporiadal klub spišských kaktusárov prvú spoločnú, neobyčajne hojne navštívenú výstavu. Založila sa tým tradícia každoročne organizovaných klubových výstav, patriacich ku tradičným podujatiam v Spišskej Novej Vsi na prelome jari a leta.

Postupom času sa pôvodná členská základňa z 10 členov rozrástla na neuveriteľných 27, z ktorých je v súčasnej dobe 15 členov. V klube sa grupujú obyvatelia spišského a podtatranského regiónu. Jeden člen sa k prihlásil až z Michaloviec. Osobitnú skupinu v rámci klubu tvoria bonsajisti s ich orientálnou deviáciou (je ich spolu s obojživelným predsedom 5).

Stretnutia prebiehajú raz do mesiaca v Spišskej Novej Vsi.

Viac informácii nájdete na kaktusy-ta3.webnode.sk/o-nas