Východné Slovensko

Na východnom Slovensku sa nachádzajú tieto kluby:

Okrem toho sa tam nachádzajú tieto centrá: