9. NV – 2011 Komárno

1Milí priatelia bonsajov a suiseki,

Dovoľte, aby som poďakoval všetkým vystavovateľom a zároveň všetkým, ktorí podali pomocnú ruku pri organizovaní Národnej výstavy v Komárne.

Výstavy sa zúčastnilo 31 vystavovateľov, ktorí vystavili 72 bonsajov a 28 suiseki.

Pre tých, ktorí nemali tú možnosť zúčastniť sa odovzdávania cien na Národnej výstave by som rád zverejnil ceny, ktoré boli v Komárne udelené.

Čestné uznanie

  • Za rozvoj bonsajistiky Milanovi Roskošovi
  • Za rozvoj suiseki Ing. Jánovi Zágoršekovi

Ocenenie Suiseki

  • Suiseki Grand Prix Dobrotivý démon – Ing. Ján Zágoršek
  • Marnotratný syn – Nincent Vadovský
  • Ostrý štít – Martina Vyhlídalová
  • Skamenelý muž – Erik Tomko

Ocenenie Bonsai

  • Bonsai Grand Prix – Borievka čínska, Milan Roskoš
  • Cena SBA – Hrab Obyčajný, Julius Kolesár
  • Cena SBA – Borievka obyčajná, Juraj Szabó
  • Cena SBA – Borievka čínska, PhDr. Cyril Tatranský
  • Cena SBA – Borovica Lesná, Ing. Erik Tomko
  • Cena SBA – Tis obyčajný, Peter Vitéz
  • Cena SBA – Shohin Borovica lesná, Ivan Štefanovič
  • Cena SBA – Borovica sp., Milan Roskoš
  • Cena SBA – Borovica horská, Viera Hojstričová

Kusamono

Súťaže o najkrajšie Kusamono sa zučastnilo 12 súťažiacich, víťazom sa stal PhDr. Cyril Tatranský.

Talent

Súťaže Nový talent sa zúčastnili 3 súťažiaci, víťazom sa stal Juraj Szabó z Košíc.

 

Všetkým oceneným ešte raz gratulujem a teším sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Ivan Štefanovič
prezident SBA

Napísať komentár