fungovanie organizácie

NÁRODNÉ VÝSTAVY

Výsledky práce členov SBA

za daný rok.

Galéria Výstava Košice

Národná výstava je zhrnutím tvorby bonsajistov a suisekistov za daný rok. Členovia SBA prezentujú výsledky svojej práce ako pre verejnosť, tak aj pre členov. Porota z toho najlepšieho vyberie to najlepšie a udelí ceny SBA.