Trusalová 2013

Autorské práva BONSAI – môj priateľ, fotografie sú kópiou z článku Bonsai kemp 2013.