16. Národná výstava 2018 – Košice (Valné zhromaždenie)