13. Národná výstava – 2015 Banská Bystrica (Súťaž talentov)