Pravidlá použitia Cookies

Teší nás, že ste navštívili túto internetovú stránku. Ochrana a zabezpečenie osobných údajov našich zákazníkov a užívateľov majú u nás najvyššiu prioritu. Dodržiavame právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov, najmä Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) („GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení („ZZOÚ“).

V tejto Informácii o ochrane osobných údajov Vám vysvetlíme, ktoré informácie (vrátane osobných údajov) spracúvame počas Vašej návštevy a Vášho používania našej vyššie uvedenej internetovej ponuky („internetovej stránky“).

I. Kto je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov?

Z právneho hľadiska osoba zodpovedná za spracúvanie osobných údajov je spoločnosť Slovenská bonsajová asociáciainfo@bonsai-sba.sk. Pokiaľ v tejto Informácii o ochrane osobných údajov je uvedené „my“ alebo „nás“ alebo „nám“, vždy sa to týka vyššie uvedenej spoločnosti.

Zodpovedného zástupcu pre ochranu osobných údajov možno kontaktovať na adrese prezident@bonsai-sba.sk

II. Aké zásady dodržiavame?

Vaše osobné údaje spracúvame pri dodržiavaní právnych predpisov o ochrane osobných údajov iba vtedy, ak nám to zákon povoľuje alebo ak ste vyjadrili svoj súhlas. To platí aj pri spracúvaní osobných údajov pre propagačné a marketingové účely.

Na tejto internetovej stránke môžu byť zaznamenávané / zhromažďované aj informácie, ktoré nám samy o sebe nedovoľujú robiť priame závery týkajúce sa Vašej osoby. V určitých prípadoch – najmä v kombinácii s inými údajmi – môžu byť tieto informácie z hľadiska právnych predpisov o ochrane osobných údajov napriek tomu považované za “osobné údaje”. Ďalej môžeme na tejto internetovej stránke zaznamenávať / zhromažďovať aj také informácie, na základe ktorých Vás nemôžeme identifikovať priamo ani nepriamo; to je napr. prípad zhromažďovania informácií o všetkých užívateľoch týchto internetových stránok.

III. Ktoré údaje spracúvame?

Na našu internetovú stránku máte prístup, bez toho aby ste priamo zadali Vaše osobné údaje (ako napr. Vaše meno, Vašu adresu alebo Vašu e-mailovú adresu). Aj v tomto prípade musíme určité údaje získavať, zhromažďovať a ukladať, aby sme Vám prístup na našu internetovú stránku umožnili. Okrem toho používame na týchto internetových stránkach určité analytické postupy a integrovali sme funkcie tretích strán / poskytovateľov (“Social Plugins”).

Cookies: Aby sme našu ponuku mohli usporiadať tak, aby pre Vás bola z užívateľského hľadiska čo najpríjemnejšia, používame – ako mnoho iných známych spoločností – tzv. Cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači, ktorý používate. Tieto súbory nám pomáhajú, aby sme identifikovali, čo návštevníci našich stránok preferujú, a podľa toho naše stránky príslušne usporiadali. Väčšina z našej strany používaných cookies sú tzv. Session cookies. Po ukončení Vašej návštevy sú automaticky vymazané. Používame však aj permanentné súbory cookies. Tie slúžia na to, aby vylepšili vedenie užívateľa. Naše súbory cookies nezhromažďujú žiadne osobné údaje a nie sú ani vhodné na to, aby Vás identifikovali na internetových stránkach tretích strán / poskytovateľov. Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby Vás o umiestnení súborov cookies informoval. Týmto spôsobom sa pre Vás použitie cookies stáva transparentným. Nastavením Vášho prehliadača však môžete aj akceptácii cookies principiálne zabrániť. To však môže za určitých podmienok viesť k tomu, že nebudete môcť využiť všetky funkcie internetových stránok. Odporúčame postupovať pomocou Nápovedy Vašeho webového prehliadača, prípadne stránky venovanej cookies, ktorá obsahuje návody pre všetky moderné prehliadače.

Analýza internetových stránok za použitia Google Analytics: Aby sme mohli naše internetové stránky neustále zlepšovať, používame na našich internetových stránkach navyše službu Google Analytics, službu na analýzu internetových stránok spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , USA („Google“). Služba Google Analytics používa aj súbory cookies, ktoré sú na Vašom počítači ukladané a umožňujú analýzu používania internetových stránok. Týmto súborom cookies sú vytvorené informácie o Vašom používaní tejto internetovej stránky spravidla odosielané na server spoločnosti Google v Európe (príp. v jednom z členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru) na účely anonymizácie IP adresy, takže je vylúčená spojitosť s osobou. Až po anonymizáciu IP adresy je skrátená IP adresa odoslaná na server spoločnosti Google v USA a tam uložená. Len vo výnimočných prípadoch je na server spoločnosti Google v USA zasielaná kompletná IP adresa a tam skrátená. Na týchto internetových stránkach je používaná služba Google Analytics s rozšírením pre anonymizované zaznamenávanie IP adries (tzv. IP Masking). Na našu žiadosť používa spoločnosť Google nazhromaždené informácie na vyhodnotenie Vašej návštevy internetových stránok, na zostavenie reportov o aktivitách na internetových stránkach, a aby nám mohla poskytnúť ďalšie služby spojené s používaním internetových stránok. IP adresa zaslaná v rámci služby Google Analytics Vašim prehliadačom nie je spájaná s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača. Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že v takom prípade nebudete môcť používať funkcie týchto internetových stránok v plnom rozsahu. Navyše máte možnosť zaznamenania a odoslania údajov vytvorených súborom cookies a týkajúcich sa Vašej návštevy internetových stránok na spoločnosť Google a ich následnému spracúvaniu zo strany spoločnosti Google zabrániť tým, že si stiahnete a inštalujete pluginy pre prehliadač, ktoré sú k dispozícii na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Odoslaniu údajov spoločnosti Google a ich spracúvaniu zo strany spoločnosti Google môžete alternatívne zabrániť aj prostredníctvom nasledujúceho odkazu. Ak chcete sledovaniu zabrániť, kliknite tu. Bude aktivovaný súbor Cookie Opt-Out, , který při Vaší další návštěvě těchto internetových stránek zabrání budoucímu zaznamenávání osobních údajů. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v prípade služby Google Analytics nájdete tu http://www.google.com/analytics/terms/sk.html a tu http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html .