Seriál Jána Zágoršeka 8 – Objektové suiseki – postava

Seriál Jána Zágoršeka 8 – Objektové suiseki – postava

Najčastejšími a aj najvďačnejšími objektovými suiseki sú tzv. antropomorfné kamene, t. j. také, ktoré zobrazujú alebo presnejšie pripomínajú ľudské bytosti, napr. starec/starena, madona, venuša, vládca/kráľ, Budha, mních, modliaca sa postava, rybár, roľník, remeselník, vojak/samuraj, ale aj skupina ľudí, napr. milenci či rodina. Väčšinou sú to teda vertikálne aranžované kamene na drevenej, remeselne prepracovanej daize.

Relatívne samostatnou podkategóriou sú sugestívne kamene evokujúce časti ľudského tela, najmä hlava/tvár (en face alebo z profilu), oko, srdce, pričom osobitne sú uctievané suiseki so sexuálnym nábojom.

Seriál Jána Zágoršeka 8 – Objektové suiseki – postava

Seriál Jána Zágoršeka 7 – Krajinné suiseki – ostrov, morský útes

Kameň s dierou je v podstate zriedkavý jav, ale práve preto si na ňom môžeme uvedomiť, že existuje aj niečo silnejšie než je samotná skala, a to je tá (mnou obdivovaná) sila prírody a času.

Do tejto kategórie bohato štruktúrovaných krajinných suiseki v štýle skalné okno, brána do kameňa, tunel, hora s jaskyňou, som zaradil aj štýly morské oko, skalný previs a podobné dramatické prírodné scenérie (navyše kamene s rovnakou štruktúrou tvoria základňu aj pre štýl abstraktný tvar a objektové suiseki).

U skalného previsu, čiže útočiska pred dažďom by som, ako u jedného z mála štýlov, toleroval – v intenciách čínskej štylistiky – pridanie figúrok (s cieľom dosiahnuť ilúziu veľkej skaly v pomere k človeku), ktoré ináč v našich podmienkach pôsobia skôr úsmevne. A ešte: ak má ísť o to, čo najviac útočisko pred dažďom zreálniť, mala by byť daiza pretiahnutá aj popod celý previs /obr. 8/ a nie len obopínať základňu kameňa /obr. 9/.

Na rozdiel od ukľudňujúceho a melancholického „pohoria“ bývajú suiseki v tomto štýle dramatickejšie, ostrejšie, akčnejšie, často vertikálne postavené, tak, ako pobrežné bralá a útesy bývajú aj v skutočnosti.

Takýto kameň postráda (na rozdiel od „pozemských“ suiseki) plynulé úpätie, naopak, môže byť pri hladine oceánu – v dôsledku ustavičného príboja – aj zúžený, čo len zvyšuje jeho dramatickosť. Takisto sú vítané rôzne výstupky a priehlbeniny, prípustný je aj šikmý aranžmán. Ale i ostrov môže mať úpätie – to ak tvorca preferuje kľud, pohodu, eleganciu a relaxačný vplyv na pozorovateľa – vtedy môže umiestniť kameň na široký suiban a vyplniť ho vodou alebo jemným substrátom. Základňa kameňa k šírke suibanu by mala byť najmenej 1:2, aby sa zvýraznila šírava vodnej hladiny. (Teda nie takto /obr. 8/ ale takto /obr. 9/.) Do vody sa dáva za účelom zvýšenia vizuálneho efektu niekoľko kvapiek mlieka.

Seriál Jána Zágoršeka 8 – Objektové suiseki – postava

Seriál Jána Zágoršeka 6 – Krajinné suiseki – skalné okno, tunel

Kameň s dierou je v podstate zriedkavý jav, ale práve preto si na ňom môžeme uvedomiť, že existuje aj niečo silnejšie než je samotná skala, a to je tá (mnou obdivovaná) sila prírody a času.

Do tejto kategórie bohato štruktúrovaných krajinných suiseki v štýle skalné okno, brána do kameňa, tunel, hora s jaskyňou, som zaradil aj štýly morské oko, skalný previs a podobné dramatické prírodné scenérie (navyše kamene s rovnakou štruktúrou tvoria základňu aj pre štýl abstraktný tvar a objektové suiseki).

U skalného previsu, čiže útočiska pred dažďom by som, ako u jedného z mála štýlov, toleroval – v intenciách čínskej štylistiky – pridanie figúrok (s cieľom dosiahnuť ilúziu veľkej skaly v pomere k človeku), ktoré ináč v našich podmienkach pôsobia skôr úsmevne. A ešte: ak má ísť o to, čo najviac útočisko pred dažďom zreálniť, mala by byť daiza pretiahnutá aj popod celý previs /obr. 8/ a nie len obopínať základňu kameňa /obr. 9/.

Seriál Jána Zágoršeka 8 – Objektové suiseki – postava

Seriál Jána Zágoršeka 5 – Krajinné suiseki – stolová hora, terasy

Kamene, ktoré nemajú zjavné vrcholy, ale naopak, sú význačné plošinami, možno aranžovať v štýle stolová hora, náhorná plošina, terasy, schody, stupne, pieskovcová lavica, pláž či nízka pobrežná oblasť. Ideálne je, ak aj v tomto prípade má kameň úpätie, t. j. pozvoľné stúpanie svahu (aby ho bolo možné odlíšiť od štýlov ostrov či strmé morské útesy). Ako u všetkých štýlov, aj v tomto prípade nestačí prezentovať iba jednoduchú plošinu; rozhodujúce pre posúdenie je celkový sugestívny vplyv suiseki ako harmonicky pôsobiacej prírodnej scenérie. Bohatosť pocitov sa ešte zvýši ak suiseki je kombináciou viacerých štýlov, napr. terasovitá hora s vysokohorskou riavou.

Takéto suiseki sa prezentujú na nízkej, jednoduchej daize alebo v suibane so substrátom. Zrnitosť substrátu pritom musí byť pritom úmerná veľkosti kameňa (priemer jedného zrna k priemeru kameňa sa odporúča 1:100).

Seriál Jána Zágoršeka 8 – Objektové suiseki – postava

Seriál Jána Zágoršeka 4 – Krajinné suiseki – sneh, vodopád

Ide v podstate o využitie inofarebných častí na kameni v štýle hora alebo pohorie (keby kameň nemal takýto tvar, išlo by o suiseki s kresbou). Najčastejšie sa uplatňujú biele, svetlé plochy na tmavom podklade kameňa, pričom sa hľadá optimálne pripodobenie prírodným podmienkam. Ak je biela časť na vrcholcoch, evokuje sneh a ľad, ak ide o biely pás, možno ho aranžovať ako vodopád (ale musí byť kolmý!), ak ide o šikmé alebo zvlnené časti, prezentujú sa zväčša ako ľadovec, rieka, potôčik či chodník.

Estetická hodnota štýlu vodopád sa zvyšuje, ak je plasticky zvýraznený. Niekedy je však zvýraznený iba plasticky, teda nie farebne – vtedy sa suiseki zaraďuje do podkategórie vyschnutý vodopád či vyschnutá horská riava.

Aranžmán v suibane/dóbane umožňuje viacero, aj netradičných, kreácií, napr. s vodou alebo so znázornením odtekajúceho vodopádu v substráte.

Seriál Jána Zágoršeka 8 – Objektové suiseki – postava

Seriál Jána Zágoršeka 3 – Krajinné suiseki – pohorie

Ťažšie než kamene s jedným vrcholom sa v prírode nachádzajú kamene s  viacerými vrcholmi, teda „pohorie“. V zmysle zaužívanej klasifikácie suiseki rozoznávame jednak pohorie s dvoma, tromi a viacerými vrcholmi, jednak pohorie pozorované zblízka či z väčšej vzdialenosti. V záujme zvýšenia estetického dojmu a väčšej stability je dovolené zrezať podstavu kameňa, zrezaná strana však musí zostať skrytá pred zrakom diváka.(Napriek mnohým nesúhlasným názorom, ja som zástancom takejto možnosti aranžovania pohoria.)

Vnímavý človek pri pozorovaní línie „pohoria“ preciťuje blízkosť prírody, cibrí si svoju fantáziu, relaxuje a dokáže meditovať nad krásou ukrytou v kameni.

Daiza býva jednoduchá, tmavá, nízka, s nožičkami smerom šikmo dnu, takže mierne zmenšujú základňu. V prípade, že kameň-pohorie má ideálne, plynulé „úpätie“ ( a to by malo byť vo väčšine prípadov), býva daiza rovnako vysoká po celej jej ploche. Ak úpätie chýba, niektorí suisekisti ho dotvarujú pomocou daizy.

Čínske pohorie